Privacy Policy

Dit Privacybeleid beschrijft hoe www.pinopets.com (de "Site" of "wij") uw Persoonlijke Informatie verzamelt, gebruikt en openbaar maakt wanneer u de Site bezoekt of een aankoop doet op de Site.

HET VERZAMELEN VAN PERSOONLIJKE INFORMATIE

Wanneer u de Site bezoekt, verzamelen wij bepaalde informatie over uw apparaat, uw interactie met de Site en informatie die nodig is om uw aankopen te verwerken. We kunnen ook aanvullende informatie verzamelen als u contact met ons opneemt voor klantenondersteuning. In dit Privacybeleid verwijzen we naar alle informatie waarmee een individu uniek kan worden geïdentificeerd (inclusief de informatie hieronder) als "Persoonlijke informatie". Zie de onderstaande lijst voor meer informatie over welke Persoonlijke Gegevens we verzamelen en waarom.

Apparaatinformatie

Voorbeelden van verzamelde Persoonlijke Informatie: versie van webbrowser, IP-adres, tijdzone, cookie-informatie, welke sites of producten je bekijkt, zoektermen en hoe je omgaat met de Site.
Doel van het verzamelen: om de Site nauwkeurig voor u te laden en om analyses uit te voeren over het gebruik van de Site om onze Site te optimaliseren.
Bron van verzameling: Automatisch verzameld wanneer u onze Site bezoekt met behulp van cookies, logbestanden, webbakens, tags of pixels [TOEVOEGEN OF VERWIJDEREN VAN ANDERE GEBRUIKTE TRACKING TECHNOLOGIEËN].
Openbaarmaking voor zakelijke doeleinden: gedeeld met onze verwerker Shopify [TOEVOEGEN ANDERE VERDELERS WAARMEE JE DEZE INFORMATIE DEELT].

 

Bestelinformatie

Voorbeelden van verzamelde persoonlijke gegevens: naam, factuuradres, verzendadres, betalingsgegevens (inclusief creditcardnummers [VUL ANDERE BETALINGSTYPEN IN DIE WORDEN TOEGEPAST]), e-mailadres en telefoonnummer.
Doel van het verzamelen: om producten of diensten aan u te leveren om ons contract na te komen, uw betalingsgegevens te verwerken, de verzending te regelen en u facturen en/of orderbevestigingen te sturen, met u te communiceren, onze bestellingen te screenen op mogelijke risico's of fraude, en wanneer dit in overeenstemming is met de voorkeuren die u met ons hebt gedeeld, u te voorzien van informatie of reclame met betrekking tot onze producten of diensten.
Bron van verzameling: bij u verzameld.
Openbaarmaking voor een zakelijk doel: gedeeld met onze verwerker Shopify [ANY Other VENDORS WITH WHOM YOU SHARE THIS INFORMATION. BIJVOORBEELD VERKOOPKANALEN, BETALINGSGATEWAYS, VERZEND- EN FULFILLMENT-APPS].
Informatie over klantenondersteuning

Voorbeelden van verzamelde persoonlijke informatie: [WIJZIGINGEN IN DE BOVENSTAANDE INFORMATIE OF AANVULLENDE INFORMATIE INDIEN NODIG].
Doel van het verzamelen: klantenondersteuning bieden.
Bron van verzameling: bij u verzameld.
Openbaarmaking voor een zakelijk doel: [voeg ALLE VENDORS TOE GEBRUIKT OM KLANTONDERSTEUNING TE VERSTREKKEN].
[VOEG ANDERE INFORMATIE TOE DIE U VERZAMELT: OFFLINE GEGEVENS, GEKOCHTE MARKETINGGEGEVENS/LIJSTEN]

MINDERJARIGEN

De Site is niet bedoeld voor personen jonger dan [LEEFTIJD]. Wij verzamelen niet opzettelijk persoonlijke informatie van kinderen. Als u de ouder of voogd bent en denkt dat uw kind ons persoonlijke informatie heeft verstrekt, neem dan contact met ons op via het onderstaande adres om verwijdering aan te vragen.

DELEN VAN PERSOONLIJKE INFORMATIE

Wij delen uw Persoonsgegevens met dienstverleners om ons te helpen onze diensten te verlenen en onze contracten met u na te komen, zoals hierboven beschreven. Bijvoorbeeld:

Wij gebruiken Shopify om onze online winkel van stroom te voorzien. Je kunt hier meer lezen over hoe Shopify jouw Persoonlijke Gegevens gebruikt: https://www.shopify.com/legal/privacy.
Wij kunnen jouw Persoonlijke Gegevens delen om te voldoen aan toepasselijke wet- en regelgeving, om te reageren op een dagvaarding, huiszoekingsbevel of ander rechtmatig verzoek om informatie dat wij ontvangen, of om anderszins onze rechten te beschermen.
[INFORMATIE INVOEGEN OVER ANDERE SERVICEPROVIDERS].
[VOEG HET VOLGENDE GEDEELTE TOE ALS REMARKETING OF GERICHTE RECLAME WORDT GEBRUIKT].

ADVERTEREN OP BASIS VAN GEDRAG

Zoals hierboven beschreven, gebruiken wij uw Persoonlijke Gegevens om u te voorzien van gerichte advertenties of marketingcommunicatie waarvan wij denken dat deze interessant voor u kunnen zijn. Bijvoorbeeld:

[Wij gebruiken Google Analytics om ons te helpen begrijpen hoe onze klanten de Site gebruiken. U kunt hier meer lezen over hoe Google uw Persoonlijke Gegevens gebruikt: https://policies.google.com/privacy?hl=en.You. U kunt zich hier ook afmelden voor Google Analytics: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.
[VUL IN ALS U EEN MARKETINGAPP VAN DERDEN GEBRUIKT DIE INFORMATIE VERZAMELT OVER DE ACTIVITEITEN VAN KOPERS OP UW SITE]. We delen informatie over uw gebruik van de Site, uw aankopen en uw interactie met onze advertenties op andere websites met onze reclamepartners. Sommige van deze gegevens verzamelen en delen we rechtstreeks met onze reclamepartners, en in sommige gevallen door het gebruik van cookies of andere soortgelijke technologieën (waarmee u mogelijk instemt, afhankelijk van uw locatie).
[VOEG ANDERE GEBRUIKTE ADVERTENTIESERVICES IN].
Voor meer informatie over hoe gerichte reclame werkt, kunt u de educatieve pagina van het Network Advertising Initiative ("NAI") bezoeken op http://www.networkadvertising.org/understanding-online-advertising/how-does-it-work.

U kunt zich afmelden voor gerichte reclame door:

[VOEG UITSCHAKELLINKS TOE VAN DE SERVICES DIE WORDEN GEBRUIKT. VEELGEBRUIKTE KOPPELINGEN ZIJN ONDER ANDERE:

FACEBOOK - https://www.facebook.com/settings/?tab=ads

GOOGLE - https://www.google.com/settings/ads/anonymous
BING - https://advertise.bingads.microsoft.com/en-us/resources/policies/personalized-ads]
Bovendien kunt u zich afmelden voor sommige van deze services door naar het afmeldportaal van de Digital Advertising Alliance te gaan op: http://optout.aboutads.info/.

GEBRUIK VAN PERSOONLIJKE INFORMATIE

Wij gebruiken uw persoonlijke gegevens om onze diensten aan u aan te bieden, waaronder: het te koop aanbieden van producten, het verwerken van betalingen, het verzenden en uitvoeren van uw bestelling, en om u op de hoogte te houden van nieuwe producten, diensten en aanbiedingen.

[VOEG HET VOLGENDE GEDEELTE TOE ALS UW WINKEL ZICH IN EUROPA BEVINDT OF ALS U KLANTEN IN EUROPA HEEFT].

RECHTSGRONDSLAG

In overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming ("GDPR"), als u een inwoner bent van de Europese Economische Ruimte ("EER"), verwerken we uw persoonlijke gegevens op basis van de volgende wettelijke grondslagen:

[VERMELD ALLE DIE VAN TOEPASSING ZIJN OP UW BEDRIJF]

Uw toestemming;
De uitvoering van het contract tussen u en de Site;
Het voldoen aan onze wettelijke verplichtingen;
Om uw vitale belangen te beschermen;
Om een taak uit te voeren in het algemeen belang;
Voor onze legitieme belangen, die niet zwaarder wegen dan uw fundamentele rechten en vrijheden.

BEWAREN

Wanneer u een bestelling plaatst via de Site, bewaren wij uw Persoonlijke Gegevens voor onze administratie, tenzij en totdat u ons vraagt deze gegevens te wissen. Voor meer informatie over uw recht op verwijdering, zie het gedeelte 'Uw rechten' hieronder.

AUTOMATISCHE BESLUITVORMING

Als u een inwoner van de EER bent, hebt u het recht om bezwaar te maken tegen verwerking die uitsluitend is gebaseerd op geautomatiseerde besluitvorming (waaronder profilering), wanneer die besluitvorming rechtsgevolgen voor u heeft of anderszins aanzienlijke gevolgen voor u heeft.

Wij [DOEN NIET] volledig geautomatiseerde besluitvorming die een wettelijk of anderszins belangrijk effect heeft met behulp van klantgegevens.

Onze verwerker Shopify maakt gebruik van beperkte geautomatiseerde besluitvorming om fraude te voorkomen die geen wettelijke of anderszins significante gevolgen voor u heeft.

Services die elementen van geautomatiseerde besluitvorming bevatten zijn onder andere:

Tijdelijke denylist van IP-adressen die in verband worden gebracht met herhaaldelijk mislukte transacties. Deze denylist blijft een klein aantal uren bestaan.
Tijdelijke denylist van creditcards die in verband worden gebracht met geweigerde IP-adressen. Deze denylist blijft een klein aantal dagen bestaan.
[VOEG DE VOLGENDE SECTIE ALLEEN TOE ALS U PERSOONLIJKE INFORMATIE VERKOOPT, ZOALS GEDEFINIEERD DOOR DE CALIFORNIA CONSUMER PRIVACY ACT].

HET VERKOPEN VAN PERSOONLIJKE INFORMATIE

Onze Site verkoopt persoonlijke informatie, zoals gedefinieerd door de California Consumer Privacy Act van 2018 ("CCPA").

GDPR

Als je een inwoner bent van de EER, heb je het recht om toegang te krijgen tot de Persoonsgegevens die wij over je bewaren, om deze over te dragen naar een nieuwe dienst en om te vragen dat je Persoonsgegevens worden gecorrigeerd, bijgewerkt of gewist. Als u gebruik wilt maken van deze rechten, kunt u contact met ons opnemen via onderstaande contactgegevens [OF ALTERNATIEVE INSTRUCTIES INVOEGEN VOOR HET STUREN VAN VERZOEKEN OM TOEGANG, VERWIJDERING, CORRECTIE EN PORTABILITEIT].

Uw persoonlijke gegevens worden in eerste instantie verwerkt in Ierland en worden vervolgens overgebracht naar landen buiten Europa voor opslag en verdere verwerking, waaronder Canada en de Verenigde Staten. Voor meer informatie over hoe gegevensoverdrachten voldoen aan de GDPR, zie Shopify's GDPR Whitepaper: https://help.shopify.com/en/manual/your-account/privacy/GDPR.

[VOEG HET VOLGENDE GEDEELTE TOE ALS UW BEDRIJF ONDER DE CALIFORNIA CONSUMER PRIVACY ACT VALT].

CCPA

Als je een inwoner van Californië bent, heb je het recht op toegang tot de Persoonlijke Gegevens die we over je bewaren (ook wel bekend als het 'Right to Know'), om deze over te dragen naar een nieuwe dienst en om te vragen of je Persoonlijke Gegevens gecorrigeerd, bijgewerkt of gewist kunnen worden. Als u deze rechten wilt uitoefenen, kunt u contact met ons opnemen via de onderstaande contactgegevens [OF ALTERNATIEVE INSTRUCTIES INVOEGEN VOOR HET STUREN VAN VERZOEKEN OM TOEGANG, VERWIJDERING, CORRECTIE EN PORTABILITEIT].

Als u een gemachtigde wilt aanwijzen om deze verzoeken namens u in te dienen, neem dan contact met ons op via het onderstaande adres.

COOKIES

Een cookie is een kleine hoeveelheid informatie die naar uw computer of apparaat wordt gedownload wanneer u onze Site bezoekt. We gebruiken een aantal verschillende cookies, waaronder functionele cookies, prestatiecookies, advertentiecookies en cookies voor sociale media of inhoud. Cookies verbeteren je surfervaring doordat ze de website in staat stellen je acties en voorkeuren (zoals aanmelding en regioselectie) te onthouden. Dit betekent dat u deze informatie niet telkens opnieuw hoeft in te voeren wanneer u terugkeert naar de site of van de ene pagina naar de andere bladert. Cookies geven ook informatie over hoe mensen de website gebruiken, bijvoorbeeld of het hun eerste bezoek is of dat ze een frequente bezoeker zijn.

We gebruiken de volgende cookies om uw ervaring op onze Site te optimaliseren en om onze diensten te leveren.

COOKIES DIE NOODZAKELIJK ZIJN VOOR HET FUNCTIONEREN VAN DE WINKEL

Naam / Functie

_ab / Gebruikt in verband met toegang tot admin.

_secure_session_id / Wordt gebruikt om door een winkel te navigeren.

winkelwagen / Wordt gebruikt in verband met het winkelwagentje.

winkelwagen_sig / Wordt gebruikt in verband met afrekenen.

winkelwagen_ts / Wordt gebruikt in verband met afrekenen.

kassa_token / Wordt gebruikt in verband met het afrekenen.

geheim / Wordt gebruikt in verband met het afrekenen.

veilige_klant_sig / Wordt gebruikt in verband met het inloggen bij de klant.

storefront_digest / Wordt gebruikt in verband met inloggen.

shopify_u / Wordt gebruikt om het bijwerken van accountgegevens van klanten te vergemakkelijken.

RAPPORTAGE EN ANALYSE

Naam / Functie

_tracking_toestemming / Voorkeuren voor tracering.

landingspagina / Landingspagina's volgen

Oorspronkelijke_verwijzer / Landingspagina's volgen

_s / Shopify analytics.

Shopify_fs / Shopify analytics.

Shopify_s / Shopify analytics.

_shopify_sa_p / Shopify analytics met betrekking tot marketing & verwijzingen.

_shopify_sa_t / Shopify statistieken m.b.t. marketing & verwijzingen.

_shopify_j / Shopify statistieken.

_y / Shopify analytics.

We maken gebruik van verschillende Pixels en koppelingen met 3de partijen:

- Facebook Pixel

- Koppeling met Google Analytics 4

- Koppeling en tagtracker van Google Ads

- Koppeling met Pinterest 

- Koppeling en tracking met Hotjar

Hoe lang een cookie op je computer of mobiele apparaat blijft staan, hangt af van of het een "permanente" of "sessiecookie" is. Sessiecookies blijven staan tot u stopt met surfen en permanente cookies blijven staan tot ze verlopen of verwijderd worden. De meeste cookies die wij gebruiken zijn permanent en verlopen tussen 30 minuten en twee jaar na de datum waarop ze naar uw apparaat zijn gedownload.

U kunt cookies op verschillende manieren controleren en beheren. Houd er rekening mee dat het verwijderen of blokkeren van cookies uw gebruikerservaring negatief kan beïnvloeden en dat delen van onze website mogelijk niet meer volledig toegankelijk zijn.

De meeste browsers accepteren cookies automatisch, maar u kunt zelf kiezen of u cookies wilt accepteren via de besturingselementen van uw browser, die vaak te vinden zijn in het menu "Extra" of "Voorkeuren" van uw browser. Meer informatie over hoe u uw browserinstellingen kunt wijzigen of hoe u cookies kunt blokkeren, beheren of filteren vindt u in het helpbestand van uw browser of op sites als www.allaboutcookies.org.

Houd er bovendien rekening mee dat het blokkeren van cookies mogelijk niet volledig kan voorkomen dat we informatie delen met derden, zoals onze reclamepartners. Om uw rechten uit te oefenen of u af te melden voor bepaald gebruik van uw informatie door deze partijen, volgt u de instructies in het gedeelte "Behavioural Advertising" hierboven.

NIET VOLGEN

Houd er rekening mee dat, omdat er geen consistente industriekennis is over hoe te reageren op "Do Not Track"-signalen, we onze gegevensverzamelings- en gebruikspraktijken niet wijzigen wanneer we een dergelijk signaal van uw browser detecteren.

WIJZIGINGEN

We kunnen dit Privacybeleid van tijd tot tijd bijwerken om bijvoorbeeld wijzigingen in onze praktijken weer te geven of om andere operationele, wettelijke of regelgevende redenen.

CONTACT OPNEMEN MET

Voor meer informatie over ons privacybeleid, als u vragen hebt of als u een klacht wilt indienen, kunt u contact met ons opnemen per e-mail op [e-mailadres] of per post via onderstaande gegevens:

Ajour BV: Europalaan 1C 012, 8970 Poperinge, België

BTW BE 0765.697.412

Laatst bijgewerkt: 28/03/2024

Als u niet tevreden bent met ons antwoord op uw klacht, hebt u het recht om uw klacht in te dienen bij de bevoegde gegevensbeschermingsautoriteit. U kunt contact opnemen met uw lokale gegevensbeschermingsautoriteit of onze toezichthoudende autoriteit hier: [VOEG CONTACTINFORMATIE OF WEBSITE VOOR DE GEGEVENSBESCHERMINGSAUTORITEIT IN UW RECHTSGEBIED TOE. VOORBEELD: https://ico.org.uk/make-a-complaint/]