Privacy Policy

 

Dit Privacybeleid beschrijft hoe www.pinopets.com (de "Site" of "wij") uw Persoonlijke Informatie verzamelt, gebruikt en openbaar maakt wanneer u de Site bezoekt of een aankoop doet op de Site.

VERZAMELEN VAN PERSOONLIJKE INFORMATIE

Wanneer u de Site bezoekt, verzamelen we bepaalde informatie over uw apparaat, uw interactie met de Site en informatie die nodig is om uw aankopen te verwerken. We kunnen ook aanvullende informatie verzamelen als u contact met ons opneemt voor klantenondersteuning. In dit Privacybeleid verwijzen we naar alle informatie die een individu uniek kan identificeren (inclusief de onderstaande informatie) als "Persoonlijke Informatie". Zie de onderstaande lijst voor meer informatie over welke Persoonlijke Informatie we verzamelen en waarom.


Informatie over uw apparaat

Voorbeelden van verzamelde Persoonlijke Informatie: versie van webbrowser, IP-adres, tijdzone, cookie-informatie, welke sites of producten u bekijkt, zoektermen en hoe u met de Site interageert.
Doel van verzameling: om de Site nauwkeurig voor u te laden en om analyses uit te voeren over het gebruik van de Site om onze Site te optimaliseren.
Bron van verzameling: automatisch verzameld wanneer u onze Site gebruikt met behulp van cookies, logbestanden, webbakens, tags of pixels [VOEG EVENTUEEL ANDERE GEBRUIKTE TRACKINGTECHNOLOGIEËN TOE].
Openbaarmaking voor zakelijke doeleinden: gedeeld met onze verwerker Shopify [VOEG EVENTUEEL ANDERE LEVERANCIERS TOE MET WIE U DEZE INFORMATIE DEELT].


Informatie over bestellingen


Voorbeelden van verzamelde Persoonlijke Informatie: naam, factuuradres, verzendadres, betaalinformatie (inclusief creditcardnummers [VOEG EVENTUEEL ANDERE GEACCEPTEERDE BETAALMETHODEN TOE]), e-mailadres en telefoonnummer.
Doel van verzameling: om producten of diensten aan u te leveren ter vervulling van ons contract, om uw betaalinformatie te verwerken, het regelen van verzending, en het verstrekken van facturen en/of orderbevestigingen aan u, met u communiceren, onze bestellingen screenen op potentieel risico of fraude, en wanneer in lijn met de voorkeuren die u met ons heeft gedeeld, u voorzien van informatie of reclame met betrekking tot onze producten of diensten.
Bron van verzameling: verzameld van u.
Openbaarmaking voor zakelijke doeleinden: gedeeld met onze verwerker Shopify [VOEG EVENTUEEL ANDERE LEVERANCIERS TOE MET WIE U DEZE INFORMATIE DEELT. BIJVOORBEELD, VERKOOPKANALEN, BETAALGATEWAYS, VERZENDING- EN VERVULLINGSAPPS].


Informatie over klantenondersteuning

Voorbeelden van verzamelde Persoonlijke Informatie: [WIJZIGINGEN IN DE BOVENSTAANDE INFORMATIE OF AANVULLENDE INFORMATIE INDIEN NODIG]
Doel van verzameling: om klantenondersteuning te bieden.
Bron van verzameling: verzameld van u.
Openbaarmaking voor zakelijke doeleinden: [VOEG EVENTUEEL GEBRUIKTE VENDORS TOE OM KLANTENSUPPORT TE BIEDEN]
[VOEG EVENTUEEL ANDERE INFORMATIE TOE DIE U VERZAMELT: OFFLINE GEGEVENS, GEKOCHTE MARKETINGGEGEVENS/LIJSTEN]

[VOEG HET VOLGENDE GEDEELTE IN ALS LEEFTIJDSBEPERKING VEREIST IS]

MINDERJARIGEN

De Site is niet bedoeld voor personen onder de leeftijd van [VOEG LEEFTIJD TOE]. We verzamelen niet bewust Persoonlijke Informatie van kinderen. Als u de ouder of voogd bent en gelooft dat uw kind ons Persoonlijke Informatie heeft verstrekt, neem dan contact met ons op via het onderstaande adres om verwijdering aan te vragen.

DELEN VAN PERSOONLIJKE INFORMATIE

We delen uw Persoonlijke Informatie met serviceproviders om ons te helpen onze diensten te verlenen en onze contracten met u uit te voeren, zoals hierboven beschreven. Bijvoorbeeld:

We gebruiken Shopify om onze online winkel aan te drijven. U kunt hier meer lezen over hoe Shopify uw Persoonlijke Informatie gebruikt: Shopify Persoonlijke Informatiegebruik
We kunnen uw Persoonlijke Informatie delen om te voldoen aan toepasselijke wetten en voorschriften, om te reageren op een dagvaarding, huiszoekingsbevel of andere wettige verzoek om informatie dat we ontvangen, of om anderszins onze rechten te beschermen.
[VOEG INFORMATIE TOE OVER ANDERE SERVICEPROVIDERS]
[NEEM HET VOLGENDE GEDEELTE OP ALS U REMARKETING OF GERICHTE ADVERTENTIES GEBRUIKT]

GEDRAGSADVERTENTIES

Zoals hierboven beschreven, gebruiken we uw Persoonlijke Informatie om u gerichte advertenties of marketingcommunicatie te bieden waarvan wij geloven dat deze interessant voor u kunnen zijn. Bijvoorbeeld:

[VOEG TOE INDIEN VAN TOEPASSING] We gebruiken Google Analytics om ons te helpen begrijpen hoe onze klanten de Site gebruiken. U kunt hier meer lezen over hoe Google uw Persoonlijke Informatie gebruikt: Google Persoonlijke Informatiegebruik.

U kunt zich ook afmelden voor Google Analytics via deze link: Google Afmelden


[VOEG TOE ALS U EEN MARKETINGAPP VAN DERDEN GEBRUIKT DIE INFORMATIE VERZAMELT OVER KOPERACTIVITEIT OP UW SITE] We delen informatie over uw gebruik van de Site, uw aankopen en uw interactie met onze advertenties op andere websites met onze advertentiepartners. We verzamelen en delen een deel van deze informatie rechtstreeks met onze advertentiepartners, en in sommige gevallen via het gebruik van cookies of andere vergelijkbare technologieën (waarvoor u mogelijk toestemming geeft, afhankelijk van uw locatie).

[VOEG ANDERE GEBRUIKTE ADVERTENTIEDIENSTEN TOE]
Voor meer informatie over hoe gerichte advertenties werken, kunt u de educatieve pagina van het Network Advertising Initiative ("NAI") bezoeken op deze link.

U kunt zich afmelden voor gerichte advertenties door:
FACEBOOK
GOOGLE
BING
Daarnaast kunt u zich afmelden voor sommige van deze services door het opt-outportaal van de Digital Advertising Alliance te bezoeken.

GEBRUIK VAN PERSOONLIJKE INFORMATIE

We gebruiken uw persoonlijke informatie om onze diensten aan u te leveren, wat inhoudt: het aanbieden van producten te koop, verwerken van betalingen, verzenden en vervullen van uw bestelling, en u op de hoogte houden van nieuwe producten, diensten en aanbiedingen.

RECHTSGRONDSLAG

Overeenkomstig de Algemene Verordening Gegevensbescherming ("AVG"), als u een inwoner bent van de Europese Economische Ruimte ("EER"), verwerken we uw persoonlijke informatie onder de volgende wettelijke grondslagen:

Uw toestemming;
De uitvoering van het contract tussen u en de Site;
Naleving van onze wettelijke verplichtingen;
Om uw vitale belangen te beschermen;
Het uitvoeren van een taak van algemeen belang;
Voor onze legitieme belangen, die niet zwaarder wegen dan uw fundamentele rechten en vrijheden.
BEWARING

Wanneer u een bestelling plaatst via de Site, bewaren we uw Persoonlijke Informatie voor onze administratie, tenzij en totdat u ons vraagt om deze informatie te wissen. Voor meer informatie over uw recht op verwijdering, zie de sectie 'Uw rechten' hieronder.

AUTOMATISCHE BESLUITVORMING

Als u een inwoner bent van de EER, heeft u het recht om bezwaar te maken tegen verwerking die uitsluitend is gebaseerd op geautomatiseerde besluitvorming (inclusief profilering), wanneer die besluitvorming een juridisch effect op u heeft of u anderszins aanzienlijk beïnvloedt.

Wij ENGAGEREN ZICH NIET in volledig geautomatiseerde besluitvorming die een juridisch of anderszins significant effect heeft met behulp van klantgegevens.

Onze verwerker Shopify maakt beperkt gebruik van geautomatiseerde besluitvorming om fraude te voorkomen die geen juridisch of anderszins significant effect op u heeft.

Diensten die elementen van geautomatiseerde besluitvorming omvatten zijn onder andere:

Tijdelijke ontkenning van IP-adressen die zijn gekoppeld aan herhaalde mislukte transacties. Deze ontkenning blijft een klein aantal uren bestaan.
Tijdelijke ontkenning van creditcards die zijn gekoppeld aan ontkenning van IP-adressen. Deze ontkenning blijft een klein aantal dagen bestaan.
[VOEG HET VOLGENDE GEDEELTE ALLEEN TOE ALS U PERSOONLIJKE INFORMATIE VERKOOPT, ZOALS GEDEFINIEERD DOOR DE CALIFORNIA CONSUMER PRIVACY ACT]

VERKOOP VAN PERSOONLIJKE INFORMATIE

Onze Site verkoopt Persoonlijke Informatie, zoals gedefinieerd door de California Consumer Privacy Act van 2018 ("CCPA").

[VOEG TOE:

CATEGORIEËN VAN VERKOCHTE INFORMATIE;
INSTRUCTIES VOOR HET AFMELDEN VAN DE VERKOOP;
OF UW BEDRIJF INFORMATIE VAN MINDERJARIGEN (ONDER 16) VERKOOPT EN OF U AFFIRMATIEVE TOESTEMMING VERKRIJGT;
ALS U EEN FINANCIËLE PRIKKEL BIEDT OM INFORMATIE NIET TE VERKOPEN, GEEF DAN INFORMATIE OVER WAT DIE PRIKKEL IS.]

UW RECHTEN
AVG

Als u een inwoner bent van de EER, heeft u het recht om toegang te krijgen tot de Persoonlijke Informatie die we over u hebben, om deze over te dragen naar een nieuwe dienst, en om te vragen dat uw Persoonlijke Informatie wordt gecorrigeerd, bijgewerkt of gewist. Als u deze rechten wilt uitoefenen, neem dan contact met ons op via de onderstaande contactgegevens [OF VOEG ALTERNATIEVE INSTRUCTIES IN VOOR HET VERZENDEN VAN VERZOEKEN VOOR TOEGANG, WISSEN, CORRECTIE EN PORTABILITEIT].

Uw Persoonlijke Informatie wordt aanvankelijk verwerkt in Ierland en wordt vervolgens buiten Europa overgedragen voor opslag en verdere verwerking, inclusief naar Canada en de Verenigde Staten. Voor meer informatie over hoe gegevensoverdrachten voldoen aan de AVG, zie het GDPR-whitepaper van Shopify.

CCPA

Als u inwoner bent van Californië, heeft u het recht om toegang te krijgen tot de Persoonlijke Informatie die we over u hebben (ook bekend als het 'Recht om te Weten'), om deze over te dragen naar een nieuwe dienst, en om te vragen dat uw Persoonlijke Informatie wordt gecorrigeerd, bijgewerkt of gewist. Als u deze rechten wilt uitoefenen, neem dan contact met ons op via de onderstaande contactgegevens.

Als u een gemachtigde agent wilt aanwijzen om namens u deze verzoeken in te dienen, neem dan contact met ons op via het onderstaande adres.

COOKIES

Een cookie is een kleine hoeveelheid informatie die wordt gedownload naar uw computer of apparaat wanneer u onze Site bezoekt. We gebruiken verschillende cookies, waaronder functionele, prestatie-, advertentie- en social media- of contentcookies. Cookies verbeteren uw browse-ervaring door de website in staat te stellen uw acties en voorkeuren te onthouden (zoals inloggen en regioselectie). Dit betekent dat u deze informatie niet elke keer opnieuw hoeft in te voeren wanneer u terugkeert naar de site of van de ene pagina naar de andere bladert. Cookies verschaffen ook informatie over hoe mensen de website gebruiken, bijvoorbeeld of het hun eerste bezoek is of dat ze frequente bezoekers zijn.

We gebruiken de volgende cookies om uw ervaring op onze Site te optimaliseren en onze diensten te leveren.

COOKIES NOODZAKELIJK VOOR DE WERKING VAN DE WINKEL

Naam --> Functie

_ab = Gebruikt in verband met toegang tot het beheer.

_secure_session_id = Gebruikt in verband met navigatie door een winkel.

cart = Gebruikt in verband met winkelwagentje.

cart_sig = Gebruikt in verband met afrekenen.

cart_ts = Gebruikt in verband met afrekenen.

checkout_token = Gebruikt in verband met afrekenen.

secret = Gebruikt in verband met afrekenen.

secure_customer_sig = Gebruikt in verband met klantenlogin.

storefront_digest = Gebruikt in verband met klantenlogin.

_shopify_u = Gebruikt om het bijwerken van klantaccountinformatie te vergemakkelijken.

RAPPORTAGE EN ANALYTICA

Naam --> Functie

_tracking_consent = Voorkeuren voor tracking.

_landing_page = Volgen van landingspagina's.

_orig_referrer = Volgen van landingspagina's.

_s = Shopify-analyse.

_shopify_fs = Shopify-analyse.

_shopify_s = Shopify-analyse.

_shopify_sa_p = Shopify-analyse met betrekking tot marketing & verwijzingen.

_shopify_sa_t = Shopify-analyse met betrekking tot marketing & verwijzingen.

_shopify_y = Shopify-analyse.

_y = Shopify-analyse.

We gebruiken verschillende pixels en links met derden:
- Facebook Pixel
- Koppeling met Google Analytics 4
- Koppeling en tag-tracker van Google Ads
- Koppeling met Pinterest
- Koppeling en tracking met Hotjar

De duur van een cookie op uw computer of mobiele apparaat hangt af van of het een "persistente" of "sessie" cookie is. Sessiecookies blijven bestaan totdat u stopt met browsen en persistente cookies blijven bestaan totdat ze verlopen of worden verwijderd. De meeste cookies die we gebruiken zijn persistent en verlopen tussen de 30 minuten en twee jaar na de datum waarop ze worden gedownload naar uw apparaat.

U kunt cookies op verschillende manieren beheren en controleren. Houd er rekening mee dat het verwijderen of blokkeren van cookies uw gebruikerservaring negatief kan beïnvloeden en dat delen van onze website mogelijk niet meer volledig toegankelijk zijn.

De meeste browsers accepteren automatisch cookies, maar u kunt ervoor kiezen om cookies al dan niet te accepteren via de browserinstellingen, vaak te vinden in het menu 'Tools' of 'Voorkeuren' van uw browser. 

Daarnaast moet worden opgemerkt dat het blokkeren van cookies mogelijk niet volledig voorkomt dat we informatie delen met derden zoals onze advertentiepartners. Om uw rechten uit te oefenen of u af te melden voor bepaalde gebruiksvormen van uw informatie door deze partijen, volgt u de instructies in het gedeelte 'Gedragsadvertenties' hierboven.

DO NOT TRACK

Houd er rekening mee dat we onze gegevensverzamelings- en gebruikspraktijken niet aanpassen wanneer we een "Do Not Track" signaal van uw browser detecteren, omdat er geen consistente branchenorm is voor hoe hierop te reageren.

WIJZIGINGEN

We kunnen dit Privacybeleid van tijd tot tijd bijwerken om bijvoorbeeld wijzigingen in onze praktijken weer te geven of om andere operationele, juridische of regelgevende redenen.

CONTACT

Voor meer informatie over onze privacypraktijken, als u vragen heeft of als u een klacht wilt indienen, neem dan contact met ons op via e-mail op [e-mailadres] of per post via de onderstaande gegevens:

Ajour BV: Europalaan 1C 012, 8970 Poperinge, België

BTW BE 0765.697.412

Laatst bijgewerkt: 28/03/2024

Als u niet tevreden bent met ons antwoord op uw klacht, heeft u het recht om uw klacht in te dienen bij de relevante gegevensbeschermingsautoriteit. U kunt contact opnemen met uw lokale gegevensbeschermingsautoriteit, of onze toezichthoudende autoriteit via deze site.