Wat betekent snorhaarvriendelijk? - What does whisker friendly mean?

Wat betekent snorhaarvriendelijk? - What does whisker friendly mean?

Onze snorhaarvriendelijke bowl is zo ontworpen om comfortabel en niet-irriterend te zijn voor de gevoelige snorharen van een kat.

Our whisker-friendly bowl is designed to be comfortable and non-irritating to a cat's sensitive whiskers.

 

Onze snorhaarvriendelijke kom is ondiep en breed, waardoor een kat comfortabel kan eten zonder dat zijn snorharen de zijkanten van de kom raken. Dit is belangrijk omdat wanneer de snorharen van een kat voortdurend in contact komen met de zijkanten van een smalle of diepe voerbak, dit ongemak en zelfs pijn kan veroorzaken, wat kan leiden tot stress en angst tijdens het eten.

Our whisker-friendly bowl is shallow and wide, allowing a cat to eat comfortably without its whiskers touching the sides of the bowl. This is important because when a cat's whiskers are constantly in contact with the sides of a narrow or deep food bowl, it can cause discomfort and even pain, leading to stress and anxiety while eating.


Daarom is onze bowl ondiep en breed, zodat uw kat comfortabel kan eten zonder dat zijn of haar gevoelige snorharen irriteren. Onze bowls zijn ook ontworpen met een antislip bodem, zodat deze niet verschuift terwijl uw kat eet. Tevens zijn onze bowls sterk en zwaar zodat deze niet kantelt als uw kat erover loopt.

Therefore, our food bowl is shallow and wide so that your cat can eat comfortably without irritating his or her sensitive whiskers. Our bowls are also designed with a non-slip bottom, so it won't shift while your cat eats. Also, our bowls are strong and heavy so it won't tip over when your cat walks over it.


Kortom, onze snorhaarvriendelijke bowl is een type bowl dat is ontworpen om eten en drinken comfortabeler en aangenamer te maken voor katten door het contact met hun gevoelige snorharen te vermijden.

In short, our whisker-friendly bowl is a type of bowl designed to make eating and drinking more comfortable and enjoyable for cats by avoiding contact with their sensitive whiskers.

Back to blog